4.10.17

Izstādes Limbažu Galvenajā bibliotēkā oktobrī

Novadnieka Aivara Prokopoviča gleznu izstāde “Cauri gadam ejot”
02.-30.10.2017 
  
Gundegas Ostenbergas rokdarbu izstāde "Atspulgi"
30.09.-30.10.2017

Apmeklētāju iesūtīto dzejoļu izstāde “Dzeja iedvesmo”
02.-30.10.2017

29.9.17

Limbažu Galvenajā bibliotēkā un Bērnu literatūras centrā oktobrī

Limbažu Galvenajā bibliotēkā

Pasākumi
·        4. oktobrī plkst. 17.00- Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā filmas “Freimis. Mārtiņš Freimanis” demonstrēšana. Pasākums notiek sadarbībā ar Mārtiņa Freimaņa fondu un biedrību “Limbažu dzīvnieku draugi”
·        5. oktobrī plkst. 10.00 - Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23, 1.stāvā)
-  jaunāko bibliotēkas grāmatu apskats, sarunas ar lasītājiem
-  aktualitātes bibliotēkā
·         5. oktobrī plkst. 16.00 LGB vēstures draugu tikšanās par tēmu “Limbažnieku unikālie foto kadri”Piedalīsies foto kolekcionārs, novadnieks Jānis Lielkalns (Parka ielā 23, 2.stāvā)
·         13. oktobrī plkst. 17.00- tikšanās ar LU profesori, folkloras pētnieci un politiķi Janīnu Kursīti VKKF atbalstītā projekta ietvaros (Parka ielā 23, 2.stāvā)
·         14. oktobrī plkst. 15.00 - seminārs “Zemapziņas pārprogrammēšana”. Semināru vada Inese Prisjolkova. Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 29100714 vai rakstot e-pastu uz pavasarastudija@gmail.com
·         Katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu no plkst. 15.00- 17.00 šaha pulciņš (bezmaksas). Iesācējiem treniņus vada Jānis Plitnieks, ar priekšzināšanām- Nellija Maklakova. Papildus informācija, zvanot pa tālruni 29127554 (Parka ielā 23, 2.stāvā)

Izstādes
·       No 2. līdz 30. oktobrim novadnieka Aivara Prokopoviča  gleznu izstāde “Cauri gadam ejot” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
·       No 30. septembra līdz 30. oktobrim Gundegas Ostenbergas rokdarbu izstāde “Atspulgi” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
·       No 2. līdz 30. oktobrim - informatīvā izstāde “Eiropas tautas” Europe Direct informācijas centra Limbažu kontaktpunkta izstāžu ciklā “Interesantā Eiropa” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
·       No 9. līdz 31. oktobrim novadpētniecības izstāde “Limbažnieku unikālie foto kadri” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
·       No 2. līdz 30. oktobrim izstāde “Dzeja iedvesmo”. Tiek izstādīti septembra mēnesī iesūtītie lasītāju dzejoļi  (Parka ielā 23, 1.stāvā)
·       No 5. līdz 30. oktobrim - bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Parka ielā 23, 1.stāvā)


Bērnu literatūras centrā

Pasākumi
·         4. oktobrī plkst. 11.00 tikšanās ar latviešu rakstnieci Luīzi Pastori VKKF atbalstītā projekta ietvaros
·         6. oktobrī Jauno grāmatu diena.
·         10. oktobrī konkursa ,,Skaļā lasīšana” pirmā kārta Limbažu sākumskolas 5. klases skolēniem
·         12. oktobrī konkursa ,,Skaļā lasīšana” pirmā kārta Limbažu sākumskolas 5. klases skolēniem
·         17. oktobrī konkursa ,,Skaļā lasīšana” pirmā kārta Limbažu 3. vidusskolas 5. klases skolēniem
·         19. oktobrī konkursa ,,Skaļā lasīšana” pirmā kārta Limbažu 3. vidusskolas 5. klases skolēniem
·         31. oktobrī plkst. 14.00 Mošķu diena. Spoku stāstu grāmatu izstāde. Helovīna dekoru gatavošana, šo svētku izcelsmes un tradīciju izzināšana.

Izstādes
·      No 9. līdz 27. oktobrim Latvijas vēstniecības Zviedrijā izstāde “Bārbijas un Keni latviešu tautas tērpos”.
·       No 6. līdz 31. oktobrim Bērnu literatūras centra jauno grāmatu izstāde.


INTEREŠU GRUPAS
Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Parka ielā 23)
·       Datorapguve iesācējiem;
·       Individuālās konsultācijas datoru lietotājiem (pēc pieteikumiem, zvanot uz tālr. 64070747);
·       IT lietpratēju klubiņš;
·       Angļu sarunvalodas klubiņš Eglish for fun for everyone;
Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
Angļu valoda ar priekšzināšanām
Grupas ir bezmaksas
(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot uz e-pastu: bronislava.sauka@limbazi.lv)

Piedāvājums
·         Bibliotēkas apskates ekskursijas grupām (pieteikties pa tālr. 29479811)
·         Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem (Parka ielā 23, 2.stāvā)
·         Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 - grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
·         Bibliotēkas telpu noma (pieteikties pa tālr. 29283652)
·        Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunumus par pasākumiem, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu kristine.kine@limbazi.lv

6.9.17

Izstādes Limbažu Galvenajā bibliotēkā septembrī

Novadnieces Gintas Ažukas fotogrāfiju izstāde "Dabas rapsodija"
06.09.-27.09.2017


Limbažnieces Dzintras Kaminskas kolekcijas izstāde "Ciku caku kruzuļotās"
01.09.-27.09.2017


Interaktīvā izstāde "Starp dzejas rindām".
01.09.-27.09.2017


Informatīvā izstāde "Eiropas tautas"
01.08.-30.09.2017


30.8.17

Limbažu Galvenajā bibliotēkā un Bērnu literatūras centrā septembrī

Pasākumi
 • 1. septembrī no plkst. 10.00-18.00- spēle skolēniem Zinu, zinu, protu, protu!(Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • 5. septembrī grāmatu izstāde ,,Dzejas kamoliņš’’. Dzejas grāmatu izstāde, dzejoļu vīšana kamoliņā kopā ar bērniem (Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24)
 • 6. septembrī plkst. 18.00- filmas “Būt latvietim” demonstrēšana, pēc filmas tikšanās ar filmas autoru Leonardu Inkinu (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • 7. septembrī plkst. 10.00 - Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23, 1.stāvā)
 • - jaunāko bibliotēkas grāmatu apskats, sarunas ar lasītājiem
 • - aktualitātes bibliotēkā
 • 7. septembrī plkst. 16:00 novadpētnieku interešu grupas tikšanās par tēmu “Skaistākās vietas Limbažos” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • 8. septembrī jauno grāmatu diena (Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24)
 • 14. septembrī plkst. 15.00 radošā darbnīca “Atklāj sevī dzejnieku!”. Dzejoļu lasīšana un vizualizēšana. Atskaņu veidošanas meistarklase un sava dzejoļa radīšana (Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24)
 • 16. septembrī plkst. 15.00- pirmā nodarbība lekciju ciklā “Zemapziņas pārprogrammēšana”. Nodarbības vada Inese Prisjolkova. Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 29100714 vai rakstot e-pastu uz pavasarastudija@gmail.com
 • 20. septembrī plkst. 10.00- Dzejas dienu ietvaros tikšanās ar dzejnieku, novadnieku Eduardu Aivaru (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • 20. septembrī plkst. 11.00 un 13.00 tikšanās ar bērnu grāmatu rakstnieci Eviju Gulbi. Atbalsta VKKF (Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24)
 • No 1. līdz 19. septembrim – bibliotēkā ikviens iedzīvotājs un apmeklētājs aicināts iesniegt vienu savu vai sev īpaši mīļu cita autora dzejoli. Dzejoli var iesniegt personīgi bibliotēkā vai nosūtīt uz e-pastu kristine.kine@limbazi.lv
 • 29. septembrī plkst. 11.00 tikšanās ar izstādes ,,Lielas, mazas vardītes lec pie mums!’’ autori Zentu Rozīti, kuras ietvaros katram būs iespēja izveidot mazāku vai lielāku vardīti! (Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24)
 • 30.septembrī plkst. 11:00 Gundegas Ostenbergas rokdarbu izstādes “Atspulgi” atklāšana (Parka ielā 23, 2.stāvā)


Izstādes
 • No 6. līdz 27. septembrim novadnieces Gintas Ažukas  fotogrāfiju izstāde “Dabas rapsodija”. (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 27. septembrim limbažnieces Dzintras Kaminskas porcelāna leļļu privātkolekcijas izstāde “Ciku caku kruzuļotās” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 30. septembrim - informatīvā izstāde “Eiropas tautas” Europe Direct informācijas centra Limbažu kontaktpunkta izstāžu ciklā “Interesantā Eiropa” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 30. septembrim - novadpētniecības izstāde “Limbažu pērles” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 30. septembrim interaktīvā izstāde “Starp dzejas rindām” (Parka ielā 23, 1.stāvā)
 • No 7. līdz 30. septembrim - bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Parka ielā 23, 1.stāvā)
 • No 1. augusta līdz 29. septembrim izstāžu ciklā ,,Limbažnieku interesantā aizraušanās” kolekcionāres Zentas Rozītes izstāde ,,Lielas, mazas vardītes lec pie mums!” (Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24)
 • No 8. līdz 29. septembrim bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24)


Piedāvājums
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas grupām (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas bibliotekāriem (pieteikties pa tālr. 29283652)
 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 - grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
 • Bibliotēkas telpu noma (pieteikties pa tālr. 29283652)
 • Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunumus par pasākumiem, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu kristine.kine@limbazi.lv


Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 29479811)
 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.
   

mācības
Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Parka ielā 23)
 • Datorapmācības iesācējiem
 • Individuālās konsultācijas datoru lietotājiem (pēc pieteikumiem)
 • IT lietpratēju klubs
 • Angļu valoda iesācējiem
 • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām
Mācības ir bezmaksas
(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot uz e-pastu: bronislava.sauka@limbazi.lv)


Profesionālie pasākumi bibliotekāriem
 • 20. - 21. septembris – Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference Madonā
 • 28. septembris - Limbažu un  Alojas  novadu  bibliotēku darbinieku mācību seminārs

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas blogs